Trang chủ » Vườn cam » HTX Nông Trang Vạn Yên

Hình ảnh cam của HTX nông trang vạn yên

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đến thăm quan vườn cam của HTX nông trang đang trong mùa chín